SANAČNÍ ZÁSAH AGLOMERACE VÍTKOVICE

V rámci sanačního zásahu na aglomeraci Vítkovice a.s. jsme pro společnost POLANSKÝ s.r.o., v souladu s vydanými souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, v období březen až květen 2020 zpracovali 4 000t nebezpečného odpadu na této lokalitě, a to formou služby drcení pražců. Zařízení schválené pro tuto činnost podrtilo pražce na parametry dřevní štěpky, následně byl tento nebezpečný odpad odvezen na schválená zařízení pro přijetí tohoto odpadu.