KOMPLEXNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Jsme připraveni převzít za Vás odpovědnost se zpracováním jakéhokoliv druhu odpadu, ať jste malá firma nebo významná výrobní společnost. Zajistíme vhodné nádoby, kontejnery, které
budeme vyvážet dle Vašich požadavků, dáme Vám k dispozici kontaktní osobu, která se postará o veškerou provozní, legislativní i administrativní činnost. Máme zkušenosti a zajistíme zvýšení podílu recyklovaných surovin a možnou minimalizaci produkce odpadu, vy se můžete věnovat svému  podnikání.

Naše sesterská společnost Vítkovská zemědělská a.s. provozuje již více jak 10 let bioplynovou stanici pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Bioplynová stanice je vybavena technologií hygienizace vybraných druhů odpadů. Dbáme na šetrné chování k životnímu prostředí a sledujeme současné trendy.