VÝROBA REKULTIVAČNÍCH SUBSTRÁTŮ

Základním účelem zařízení je výroba rekultivačních substrátu z kalů městských čistíren odpadních vod v předem definovaných poměrech se zeminou a vhodnými odpady. Principem je fyzikálněmechanická úprava na požadované technické a kvalitativní parametry, včetně požadovaných limitních koncentrací škodlivin.

Výstupním produktem zařízení je výplňový materiál „certifikované Substráty I–V”. Substrát je určen pro technické výplně rekultivačních staveb, vyrovnání technických nerovností, rekultivaci odkališť, úpravou okolí liniových staveb a pro jiné modifikace lidskou činností postižených pozemků. Strojní zařízení slouží k homogenizaci vstupní směsi odpadů dle stanovené receptury. Jedná se dezintegrátor s roční kapacitou 200 000 tun.

Společnost EDEN TRADE CZ, s.r.o. nabízí novou alternativu efektivního zpracování kalů z ČOV s dlouhodobou perspektivou při respektování cirkulárního nakládání s odpady.