Ceníky

Ceník Strážnice

CZT01630_Strážnice

CZT01582_Orlová

Dokumenty ke stažení

COT 00060
Obchodování s odpady EDEN TRADE, s.r.o.

CZT01582 Zařízení k recyklaci průmyslových odpadů EDEN TRADE, s.r.o. – Orlová

CZT01593
Mobilní sběr
a výkup odpadu
EDEN TRADE CZ, s.r.o.

CZT01630 Mobilní recyklační zařízení
EDEN TRADE CZ, s.r.o.

CZT01667 Mobilní zařízení CERNIN k využívání odpadů EDEN TRADE CZ, s.r.o. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (pro kamenivo) 
EDEN TRADE CZ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (pro příjem odpadů)
EDEN TRADE CZ, s.r.o.

Vzory základních popisů odpadů

170101

170102

170103

170107

170302

170504

170508

170904