Recyklace a využití odpadů

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Recyklace probíhá na mobilních a stacionárních zařízeních, kde dochází k třídění a drcení vstupního odpadu. Výstupem jsou recykláty, které následovně splňují legislativní požadavky pro jejich prodej nebo při využití.

Ceníky najdete k nahlédnutí zde.