Ukončení technické rekultivace Pilík III.

Na konci dubna 2020 jsme zdárně ukončili technickou rekultivaci nádrže flotačních hlušin Pilík III., na celkovém území 22 ha, která trvala 3 roky. K rekultivaci byly využity recyklované zeminy a zeminy v režimu vedlejších produktů ze staveb probíhajících v MSK.