Bereme ohled na vaše potřeby, šetříme přírodu a zlepšujeme podmínky pro život

Odborná činnost v oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.